Fáblovka 520, 533 52 Pardubice
+420 735 193 999
info@zzone.cz

Školení ManageEngine 29.1.2023

Školení ManageEngine 29.1.2023

Dne 29.1.2023 jsme byli proškoleni od společnosti ManageEngine a rádi bychom Vám nastínili průběh a naše nově nabité vědomosti.

Podívejte se na malou ukázku z našeho školení.

ITSM

ServiceDesk Plus

 • Kompletní systém Helpdesk je založený na knihovně ITIL
 • Aplikace funguje na bázi webového prohlížeče
 • Registrace hlášení je pomocí prohlížeče, ale také e-mailem, telefonicky nebo osobně

Analytics Plus

 • Jedná se o robustní analytický nástroj, který je založen na internetovém prohlížeči
 • Umožňuje převod IT dat do přehledných výkazů a tabulek ukazatelů
 • Díky této aplikaci se mohou správci rozhodovat rychle a jistě

SupportCenter Plus

 • SupportCenter Plus je aplikace podporující obsluhu uživatele, založená na internetovém prohlížeči
 • Nabízí registraci hlášení, správu účtů a kontaktů, správu smluv SLA a databázi, to vše za velmi přijatelnou cenu
 • Podporuje sledování a řešení problémů, které se vyskytují u uživatelů, a současně zvyšuje spokojenost a kvalitu servisu firmy

AssetExporer

 • Je kompletní řešení pro správu IT aktiv
 • Nabízí kontrolu a přehled celé infrastruktury podniku, jak IT, tak aktiv nesouvisejících s informatikou
 • Pomocí AssetExplorer může správce z jednoho místa sledovat a spravovat předávání vlastnictví všech aktiv
 • Skenuje a audituje všechny pracovní stanice v síti LAN, WAN, VPN

ServiceDesk Plus MSP

 • Jedná se o kompletní systém Helpdesk, který je založený na knihovně ITIL
 • Aplikace funguje na bázi webového prohlížeče
 • Díky tomu umožňuje registraci hlášení pomocí prohlížeče, ale také e-mailem, telefonicky nebo osobně

OS Deployer

 • OS Deployer je komplexní nástroj pro distribuci operačních systémů, který umožňuje tvorbu obrazů systémů a aplikací a následně rychlou a snadnou instalaci na podnikových počítačích
 • funkce:
  • Uchovávání image a jeho distribuce
  • Šablony distribuce
  • Pružné možnosti distribuce
  • Nastavitelné možnosti tvorby image
  • Bootování z nosičů image
  • Lokální distribuce image
  • Doladění procesu distribuce
  • Univerzální distribuce
  • Implementace naplánované ve Wake-on-LAN

Patch Connect Plus

 • Microsoft SCCM je skvěle vybaven pro správu pracovních stanic Windows a jejich aplikací
 • Hlavním omezením SCCM je však neschopnost nahrávat aktualizace pro programy ostatních výrobců SW
 • Toto je hlavní zdroj obtíží pro IT administrátory, protože musí udržovat konzistentní a aktualizovanou infrastrukturu s použitím více nástrojů pro správu

Browser Security Plus

 • Browser Security Plus je SW řešení, které pomáhá správcům IT kontrolovat a zabezpečovat webové prohlížeče v interních sítích
 • Tohle řešení umožňuje jim uplatňovat zásady zabezpečení, mít pod kontrolou rozšíření prohlížečů, pluginy a případně je i zablokovat
 • Zajišťuje soulad s korporátními pravidly týkajícími se prohlížečů a chránit tak síť před hrozbami s nimi souvisejícími

Patch Manager Plus

 • Patch Manager Plus je nástroj nabízející automatickou instalaci oprav a aktualizaci pro systémy Windows, MacOS, Linux a pro více než 300 aplikací třetích stran
  • To pomáhá správcům zajistit bezpečnost a snižuje náchylnost vůči hrozbám typu malware

Remote Access Plus

 • Remote Access Plus je nástroj, který umožňuje správcům a technikům HelpDesku řešit uživatelské problémy z jednoho centrálního místa
 • Umožňuje vzdálené připojení k pracovním stanicím pomocí Správce zařízení, Wake-on-LAN, dálkové vypnutí počítačů a kopírování souborů, což významně zkracuje čas potřebný k řešení problémů vznikajících na zařízeních zaměstanců

Správa AD

ADManager Plus

 • Správa prostředí AD s rozšířenou strukturou může být pro tým IT výzvou
 • Takové úkoly jako:
  • odblokování účtů
  • reset hesel k účtům AD
  • aktualizace údajů
   • zabírají nejvíc času
 • Takový stav znemožňuje realizaci složitějších správcovských úkolů a brzdí rozvoj organizace

ADAudit Plus

 • Active Directory je centrálním bodem všech organizačních činností, což vyžaduje bezchybnou správu změn prostřednictvím jejich sledování a ověřování
 • Standardní nástroje v Active Directory bohužel nemají žádné auditní funkce
 • Skripty nebo nástroje příkazového řádku sice dokážou vytáhnout některé údaje, ale nesplňují mnoho požadavků auditu
 • Vzniká tak příležitost pro důvěryhodné nástroje auditu a tvorby výkazů, které tato omezení nemají

ADSelfService Plus

 • ADSelfService Plus je bezpečnostním nástrojem, určený koncovým uživatelům, díky kterému lze spravovat účet v doméně
 • Aplikace umožňuje reset hesla, odblokování účtu a aktualizaci údajů v prostředí Active Directory

Exchange Reporter Plus

 • Exchange Reporter Plus je nástroj sloužící k analýze a tvorbě výkazů ze serverů Exchange, založeý na internetovém prohlížeči
 • Řešení obsahuje přes 100 předdefinovaných výkazů, jež umožňují důkladnou a hloubkovou analýzu každé infrastruktury elektronické pošty Exchange

Recovery Manager Plus

 • Data Active Directory jsou kritická pro organizace všech velikostí, proto musí být možnost provádění rezervních kopií AD a jejich rychle obnovy prioritním úkolem správců IT
 • Jejich realizace pak musí být co nejméně časově náročná, aby nedošlo k narušení chodu firmy
 • Za účelem eliminace prostojů a zajištění kontinuity provozu byl vytvořen program Recovery Manager Plus, který je vybaven nástroji pro snadnou tvorbu záložních kopií služby AD a funkcí mimořádné obnovy, jež tyto procesy zcela automatizuje

O365 Manager Plus

 • Microsoft Office 365 je základem spolupráce a komunikace pro mnoho podniků
 • IT týmy tedy potřebují precizní a vyčerpávající údaje o všech jeho aspektech
 • Avšak předpřipravené výkazy Office 365 jsou jednoduché a málokdy poskytují skutečný náhled toho, jakým způsobem jsou využívány Exchange Online, Azure Active Directory a jiné složky Office 365

SharePoint Manager Plus

 • Platforma SharePoint garantuje snadné ukládání a sdílení podnikových údajů
 • Díky pružnosti a snadnosti využití firmy implementují SharePoint, aby mohly rychle zpřístupňovat podnikové údaje
 • Každý správce potřebuje komplexní nástroj, který mu pomůže monitorovat, analyzovat a kontrolovat platformu SharePoint

AD360

 • AD360 je integrovaným řešením správy přístupů v prostředí Windows

Monitoring IT

OpManager

 • OpManager je kompletní systém pro správu síťové infrastruktury v organizaci

Site24x7

 • Site24x7 je služba v cloudu (SaaS), která nabízí monitoring kritických webových aplikací, viditelných mimo organizaci, a vnitřních IT aktiv, jako servery nebo síťová zařízení (s využitím kolektoru v síti LAN)
 • Umožňuje tvorbu analýz dostupnosti a výkonu kritických prvků webových aplikací z mnoha míst na světě, bez nutnosti otevírání portů, instalace agentů nebo konfigurace sítě

Applications Manager

 • IT infrastruktura podniků se rozvíjí společně s rozvojem obchodu

OpUtils

 • OpUtils je nástroj pro správu IP adres v korporátní síti

Firewall Analyzer

 • Samotná instalace firewall síť neochrání, proto je nutné neustálé monitorování a analyzování údajů z deníku FW
 • Tyto soubory obsahují mnoho důležitých informací
 • Na základě záznamů v denících lze detekovat ohrožení bezpečnosti, jako průnik do sítě, virové útoky, útoky typu „odmítnutí služby“ (DoS), abnormální chování, chování uživatelův Internetu, provádět analýzu internetového provozu, atd.

NetFlow Analyzer

 • NetFlow Analyzer je nástroj pro analýzu provozu v síti bez agentů, využívající celou řadu technologií, které jsou součástí routerů, přepínačů, bariér a akcelátorů WAN
 • Software podporuje Cisco netflow, Cisco NBAR, IPSLA a CBQoS
 • Obsahuje velké množství funkcí, které umožňují hloubkový náhled do provozu sítě a hodnocení jeho vlivu na podnikovou činnost

Network Configuration Manager

 • Network Configuration Manager je systém podporující správu konfigurací síťových zařízení typu switche a routery
 • Při využití tohoto systému v IT prostředí lze definovat harmonogram zálohování konfiguračních souborů, porovnávat dvě konfigurace, tvořit základní a aktuální konfigurace a distribuovat vybrané řádky konfigurace na mnoho zařízení současně

Bezpečnost IT

LOG 360

 • Log360 řeší problémy se správou logů a zabezpečením sítě
 • Jedná se o integrované řešení, které kombinuje možnosti nástrojů EventLog Analyzer, ADAudit Plus a Cloud Security Plus do jedné konzoly pro usnadnění správy zabezpečení sítě, auditu služby Active Directory a veřejné správy cloudu

Password Manager Pro

 • Password Manager Pro je webová aplikace, určená ke správě hesel v podnicích za účelem kontroly přístupu ke sdíleným správcovským heslům, která chrání veškerá aktiva podniků, jako servery, databáze, síťová zařízení, aplikace, atd., a kontrole hesel k účtům typu Application-to-Application – takzvaným „servisním účtům“, jež jsou aplikacemi využívány interně, bez účasti člověka

Key Manager Plus

 • Key Manager Plus je řešení pro správu klíčů SSH a certifikátů SSL, založené na internetovém prohlížeči, které pomáhá konsolidovat, kontrolovat, spravovat, monitorovat a zkoumat celý životní cyklus klíčů SSH (Secure Shell) a certifikátů SSL (Secure Sockets Layer)
 • Zajišťuje náhled do prostředí SSH a SSL a pomáhá správcům přejmout úplnou kontrolu nad klíči za účelem zmaření narušení a zajištění shody

Cloud Security Plus

 • Cloud otevírá nové možnosti využití podnikových funkcí
 • Snadná implementace, rozšiřitelnost a ekonomické aspekty cloudových platforem, to jsou argumenty, které přesvědčily mnoho firem k volbě této technologie
 • Avšak požadavky na dodržování bezpečnostních pokynů a rostoucí obavy ze ztráty dat a neautorizovaného přístupu komplikují využití plného potenciálu platforem

Data Security Plus

 • Data Security Plus je nástroj, který současně plní tři funkce:
  • detekuje, analyzuje a hlásí citlivá datauložená na souborových serverech,
  • monitoruje a poskytuje informace o tom, kdo kdy udělal jakou aktivitu v souvislosti s konkrétním souborem,
  • analyzuje prostředí FS a hlásí staré, neplatné, nemodifikované soubory, pomáhá udržovat pořádek v datech a optimalizovat prostor na serveru

Device Control Plus

 • Device Control Plus je nástroj DLP (Data Loss Prevention), který chrání organizaci před únikem dat
 • Umožňuje kontrolovat, blokovat a sledovat přenosná zařízení USB a další periferní zařízení, což umožňuje ochranu před neoprávněným přístupem k citlivým údajům organizace

Vulnerability Manager Plus

 • Vulnerability Manager Plus je integrovaný nástroj pro správu zranitelností a hrozeb, který poskytuje možnost komplexního posouzení rizik pro všechny počítače nacházející se v organizaci
 • VMP umožňuje skenovat a objevovat zranitelné oblasti organizace, lokálně i v pobočkové síti
 • Přístup k analýzám založených na typech útoků umožňuje identifikovat a upřednostnit oblasti, které mohou být nejvíce ohroženy útoky
Klíčové vlastnosti ManageEngine