Fáblovka 520, 533 52 Pardubice
+420 735 193 999
info@zzone.cz

Multifunkční řešení Dahua

Měření teploty zaměstnancůmnoho řešení, mnoho názorů

Většina řešení jsou poměrně drahou záležitostí, které navíc spolu s legislativními problémy, které měření teploty zaměstnanců přináší, vůbec nejsou jistou investicí.

Jakým způsobem se nám podařilo nabídnout řešení, které není ukvapeným vysokonákladovým rychlořešením, ale řešením, které bude dlouhodobě využitelné a bude mít svoji hodnotu i bez další pandemie?

Řešení je systém, který dokáže víc než jen měřit teplotu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Real-time měření teploty

Okamžité snímání teploty procházejících osob s přesností ± 0,3°C s možností spuštění alarmu, zamknutí průchodnosti turnitetu a jiné spouštěče v případě překročení teplotního limitu.

Zpětné přehrání úseků s výskytem problému

Průchod všech osob je zaznamenán spolu s informacemi o tělesné teplotě, vzhledu nebo s informací o tom, zda měla dotyčná osoba nasazenou roušku. Podle těchto údajů můžeme filtrovat a exportovat videozáznamy.

Dozorový systém

Se systémem je možné propojit standardní kamery na dohled objektu Vaší společnosti. 

Bezkontaktní ověření totožnosti

Po nahrání databáze obličejů systém rozpoznává procházející osoby, na monitoru pro obsluhy zobrazí jejich jména. Systém dokáže na základě míry shody např. odemknout dveře nebo otevřít průchod turniketem.

Pomůžeme Vám s fungováním v on-line světě