Data center solution configurator

Data Center Solution Configurator je nástroj, který slouží ke konfiguraci řešení pro datacentra.