books

Zoho Books

Zoho Books je cloudový účetní software navržený pro malé a střední podniky, který umožňuje správu účetnictví, fakturaci, platby, sledování výdajů a dalších finančních operací v jednom integrovaném systému.